Wat doet Airport Academy voor arbeidsbemiddelaars

De Airport Academy stelt alles in het werk om samen met de arbeidsbemiddelaars, interimkantoren, outplacementbureaus e.a. te zoeken naar mogelijke instrumenten die kunnen onwikkeld worden om werkzoekenden of afgestudeerden aan het werk te helpen in de luchthavenregio.

Brussels Airport is een economische pool van uiterst groot belang in de logistieke sector van regio Halle-Vilvoorde en omstreken en zet elk jaar heel wat mensen aan het werk. Ook in de toekomst gaat deze activiteitensector en de daaraan gebonden arbeidsmarkt verder ontwikkelen en zorgen voor veel tewerkstelling. Om deze toekomstperspectieven te realiseren moeten nieuwe mensen opgeleid worden.

Daarom is het van groot belang dat werkzoekenden worden geïnformeerd over de werkgelegenheid op de luchthaven en hen een realistisch beeld wordt gegeven van het reilen en zeilen in deze sector.

Mensen de weg tonen naar deze boeiende werkomgeving, ze laten ontdekken welke mogelijkheden er geboden worden zodat ze hun talenten correct kunnen inzetten en ontplooien om vastberaden aan de slag te kunnen. Dat is maar één van onze doelstellingen. Wij stellen onze expertise ter beschikking van hen die hiervan werk willen maken.

De Airport Academy kan u bovendien de nodige steun bieden om, samen met u, te schaven aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van hen die hun professionele toekomst willen uitbouwen op de luchthaven en dit dankzij een succesvolle samenwerking tussen werkaanbieders, begeleiders en de Airport Academy.