Veiligheidswacht besloten ruimten IS007 – 14/12/2017 + 15/12/2017

Opleiding: Veiligheidswacht besloten ruimten IS007 – 14/12/2017 + 15/12/2017 • Theorie:

  • Betredingsvergunning: doel en interpretatie
  • Karakteristieken besloten ruimten
  • Gevaren en risico’s bij het betreden van besloten ruimten, dit zowel in de te
   betreden ruimte als in de omgeving ervan
  • Regelgeving in verband met besloten ruimten
  • Preventiemaatregelen om een veilige betreding mogelijk te maken, zowel vóór
   als tijdens de betreding
  • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
  • Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van besloten ruimten
  • Betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik:
   o Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok,
   touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
   o Elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken voor
   eerstelijnsinterventie
   o Reddingslier, reddingstakel, horizontale evacuatie uit mangat,
   rautekgreep
  • Gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen: Gewone
   werkkledij, chemicaliënpak en gaspak
  • Ademhalingsbescherming (onafhankelijke/afhankelijke/autonoom/nietautonoom)
  • Basistechnieken m.b.t. communicatie (o.a. structuur van de melding, gebruik
   van communicatiemiddel,..)
  • Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of ontvlambare stof) buiten het
   toelaatbare gebied en gepast reageren
  • Gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte

   

  Praktijk:

  • Gebruik van de betredingshulpmiddelen op de juiste manier en in de juiste
   context: Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok,
   touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
  • Elementaire evacuatiehulpmiddelen en – technieken voor
   eerstelijnsinterventie: Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en
   valstopblok, touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
  • Gebruik van de betredingsvergunning
  • Registratie van de betreders
  • Op een efficiënte manier alarm geven
  • Gepast reageren bij alarm (bv. brandalarm, gasalarm,…) in de buurt van de
   besloten ruimte
  • Betreding onder onafhankelijke adembescherming, zowel horizontaal als
   verticaal
  • Snel en efficiënt optreden in noodsituaties
  • Een onafhankelijk adembeschermingstoestel brengen bij het slachtoffer
  • Toepassen van basistechnieken m.b.t. reanimatie

   

  Toelatingsvoorwaarden:

  • Minimum 18 jaar oud zijn
  • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
  • In het bezit zijn van een attest van medische geschiktheid voor het dragen van
   omgevingsonafhankelijke adembescherming
  • In het bezit zijn van een attest “Werken met omgevingsonafhankelijke
   ademhalingsbescherming” (IS-081)

   

  De deelnemers brengen mee:

  • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met
   veiligheidshelm, -bril, – schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
  • Identiteitsbewijs
  • Attest van medische geschiktheid

   

  Geldigheidsduur van het attest: 3 jaar

  Domeinen

  Safety & Security

  Doelgroep

  Werknemers

  Leerdoelen

  • Bestemd voor personen die instaan voor het veiligheidstoezicht bij betredingen van besloten ruimten, inclusief het toezicht op de betreders en die in geval van nood een eerstelijnsinterventie moeten kunnen uitvoeren.

  KMO-portefeuille

  G4S Training & Consultancy Services is een erkende opleidingsverstrekker met erkenningsnummer . Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 50% van het netto bedrag van de training. Het cateringbedrag en het BTW bedrag komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Opgelet: om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet die binnen de 2 weken na de start van de opleiding aangevraagd worden!
  Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be of bel naar 1700.

  Taal van de opleiding

  Nederlands

 • G4S Training & Consultancy Services

  http://www.airportacademy.be/wp-content/uploads/2016/08/G4S-logo-2010-1024x649-wpcf_100x63.jpg

  Adres

  Poverstraat 75 - blok 44
  1731 Asse

  Contact

  02 451 62 00

  joanne.vanpopering@be.g4s.com
  http://www.g4s.be

 • Startdatum

  14 december 2017

  Einddatum

  15 december 2017

  Aantal uren opleiding

  16

  Tijdstip

  7:00 to 15:30

  Maximum aantal deelnemers

  8

  Prijs

  497€ p.p. excl. BTW

  Waar

  G4S Training & Consultancy Services
  Poverstraat 75, blok 46
  1731 Asse

  Kaart weergeven • Naam/Nom/ Name (verplicht)

  email (verplicht)

  Tel (verplicht)

  Training

  Start (indien meerdere sessies gepland, graag vermelden welke u wenst te volgen)

  Opmerkingen
Opleiding geplaatst op 25 augustus 2016 door G4S Training & Consultancy Services.