Eerste interventieploeglid – 03/01/2017

Theorie (4u)

 • Principes van de verbranding (wat is een brand, vuurdriehoek)
 • Ontwikkeling van de brand en van de hitte
 • De verschillende soorten brandklassen
 • De verschillende blusmiddelen
 • De veiligheids- en gezondheidssignalisatie
 • Preventieve maatregelen/brandpreventie
 • Reactie op een brandmelding (waarschuwing, alarm en melding)
 • Gevaren van brandbestrijding
 • Interventies van de hulpdiensten vergemakkelijken
 • Evacuatie en het snel in veiligheid brengen van het personeel en andere personen die zich
  op de werkvloer bevinden, zonder hen in gevaar te brengen

 

Praktijk (4u)

 • Individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen op reële brandhaarden
 • Toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden (niet in nylon!)

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer een attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Lees meer

Eerste interventieploeglid – 28/11/2016

Theorie (4u)

 • Principes van de verbranding (wat is een brand, vuurdriehoek)
 • Ontwikkeling van de brand en van de hitte
 • De verschillende soorten brandklassen
 • De verschillende blusmiddelen
 • De veiligheids- en gezondheidssignalisatie
 • Preventieve maatregelen/brandpreventie
 • Reactie op een brandmelding (waarschuwing, alarm en melding)
 • Gevaren van brandbestrijding
 • Interventies van de hulpdiensten vergemakkelijken
 • Evacuatie en het snel in veiligheid brengen van het personeel en andere personen die zich
  op de werkvloer bevinden, zonder hen in gevaar te brengen

 

Praktijk (4u)

 • Individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen op reële brandhaarden
 • Toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden (niet in nylon!)

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer een attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Lees meer

Eerste interventieploeglid – 24/10/2016

Theorie (4u)

 • Principes van de verbranding (wat is een brand, vuurdriehoek)
 • Ontwikkeling van de brand en van de hitte
 • De verschillende soorten brandklassen
 • De verschillende blusmiddelen
 • De veiligheids- en gezondheidssignalisatie
 • Preventieve maatregelen/brandpreventie
 • Reactie op een brandmelding (waarschuwing, alarm en melding)
 • Gevaren van brandbestrijding
 • Interventies van de hulpdiensten vergemakkelijken
 • Evacuatie en het snel in veiligheid brengen van het personeel en andere personen die zich
  op de werkvloer bevinden, zonder hen in gevaar te brengen

 

Praktijk (4u)

 • Individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen op reële brandhaarden
 • Toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden (niet in nylon!)

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer een attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Lees meer

Eerste interventieploeglid – 26/09/2016

Theorie (4u)

 • Principes van de verbranding (wat is een brand, vuurdriehoek)
 • Ontwikkeling van de brand en van de hitte
 • De verschillende soorten brandklassen
 • De verschillende blusmiddelen
 • De veiligheids- en gezondheidssignalisatie
 • Preventieve maatregelen/brandpreventie
 • Reactie op een brandmelding (waarschuwing, alarm en melding)
 • Gevaren van brandbestrijding
 • Interventies van de hulpdiensten vergemakkelijken
 • Evacuatie en het snel in veiligheid brengen van het personeel en andere personen die zich
  op de werkvloer bevinden, zonder hen in gevaar te brengen

 

Praktijk (4u)

 • Individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen op reële brandhaarden
 • Toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden (niet in nylon!)

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer een attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Lees meer

Bedrijfseerstehulpverlener – 19/12/2016 + 22/12/2016

Dag 1

 • Introductie: Principes van EHBO en de rol van de hulpverlener
 • Algemene regels van interventie: voorkomen dat er meerdere slachtoffers vallen, hygiëne en interventie, principes om een ongeval te
  benaderen, evacueren van slachtoffers
 • Benadering van het slachtoffer: De toestand van het slachtoffer bepalen (primair en secundaire balans), zijdelingse veiligheidspositie en het
  omdraaien van het slachtoffer
 • Reanimatietechnieken: De hulpketen, reanimatieprincipes voor volwassenen met en zonder defibrillator (AED), volgens de richtlijnen
  basisreanimatie van de Europese Reanimatieraad

Dag 2

 • Bewustzijnsproblemen: Stuiptrekkingen, hersentrauma’s, hyper- en hypoglycemie (diabetes)
 • Ademhalingsproblemen: Obstructie van de luchtwegen, methodes om de luchtwegen vrij te maken, hyperventilatie, astma
 • Bloedcirculatieproblemen: Shocktoestand, hartproblemen, cardiovasculaire risico’s
 • Bloedingen: verschillende soorten bloedingen, knevels aanleggen om af te binden
 • Trauma’s van het bewegingsapparaat: Verstuikingen, ontwrichtingen, botbreuken en hoofdletsels
 • Huidletsels: Wonden, thermische, chemische en elektrische brandwonden,
 • Vergiftiging: via de ademhaling, inname of huidcontact

 

Dag 3

 • Schriftelijk meerkeuzevraagexamen
 • Praktijkexamen: reanimatie van een volwassene met gebruik van de defibrillator

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer het certificaat van bedrijfseerstehulpverlener wanneer hij geslaagd is voor het theoretische en praktische examen (conform K.B. van 15 december 2010).

Lees meer

Bedrijfseerstehulpverlener – 21/11/2016 + 25/11/2016

Dag 1

 • Introductie: Principes van EHBO en de rol van de hulpverlener
 • Algemene regels van interventie: voorkomen dat er meerdere slachtoffers vallen, hygiëne en interventie, principes om een ongeval te
  benaderen, evacueren van slachtoffers
 • Benadering van het slachtoffer: De toestand van het slachtoffer bepalen (primair en secundaire balans), zijdelingse veiligheidspositie en het
  omdraaien van het slachtoffer
 • Reanimatietechnieken: De hulpketen, reanimatieprincipes voor volwassenen met en zonder defibrillator (AED), volgens de richtlijnen
  basisreanimatie van de Europese Reanimatieraad

Dag 2

 • Bewustzijnsproblemen: Stuiptrekkingen, hersentrauma’s, hyper- en hypoglycemie (diabetes)
 • Ademhalingsproblemen: Obstructie van de luchtwegen, methodes om de luchtwegen vrij te maken, hyperventilatie, astma
 • Bloedcirculatieproblemen: Shocktoestand, hartproblemen, cardiovasculaire risico’s
 • Bloedingen: verschillende soorten bloedingen, knevels aanleggen om af te binden
 • Trauma’s van het bewegingsapparaat: Verstuikingen, ontwrichtingen, botbreuken en hoofdletsels
 • Huidletsels: Wonden, thermische, chemische en elektrische brandwonden,
 • Vergiftiging: via de ademhaling, inname of huidcontact

 

Dag 3

 • Schriftelijk meerkeuzevraagexamen
 • Praktijkexamen: reanimatie van een volwassene met gebruik van de defibrillator

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer het certificaat van bedrijfseerstehulpverlener wanneer hij geslaagd is voor het theoretische en praktische examen (conform K.B. van 15 december 2010).

Lees meer

Bedrijfseerstehulpverlener – 19/10/2016 + 28/10/2016

Dag 1

 • Introductie: Principes van EHBO en de rol van de hulpverlener
 • Algemene regels van interventie: voorkomen dat er meerdere slachtoffers vallen, hygiëne en interventie, principes om een ongeval te
  benaderen, evacueren van slachtoffers
 • Benadering van het slachtoffer: De toestand van het slachtoffer bepalen (primair en secundaire balans), zijdelingse veiligheidspositie en het
  omdraaien van het slachtoffer
 • Reanimatietechnieken: De hulpketen, reanimatieprincipes voor volwassenen met en zonder defibrillator (AED), volgens de richtlijnen
  basisreanimatie van de Europese Reanimatieraad

Dag 2

 • Bewustzijnsproblemen: Stuiptrekkingen, hersentrauma’s, hyper- en hypoglycemie (diabetes)
 • Ademhalingsproblemen: Obstructie van de luchtwegen, methodes om de luchtwegen vrij te maken, hyperventilatie, astma
 • Bloedcirculatieproblemen: Shocktoestand, hartproblemen, cardiovasculaire risico’s
 • Bloedingen: verschillende soorten bloedingen, knevels aanleggen om af te binden
 • Trauma’s van het bewegingsapparaat: Verstuikingen, ontwrichtingen, botbreuken en hoofdletsels
 • Huidletsels: Wonden, thermische, chemische en elektrische brandwonden,
 • Vergiftiging: via de ademhaling, inname of huidcontact

 

Dag 3

 • Schriftelijk meerkeuzevraagexamen
 • Praktijkexamen: reanimatie van een volwassene met gebruik van de defibrillator

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer het certificaat van bedrijfseerstehulpverlener wanneer hij geslaagd is voor het theoretische en praktische examen (conform K.B. van 15 december 2010).

Lees meer

Bedrijfseerstehulpverlener – 21/09/2016 + 22/09/2016

Dag 1

 • Introductie: Principes van EHBO en de rol van de hulpverlener
 • Algemene regels van interventie: voorkomen dat er meerdere slachtoffers vallen, hygiëne en interventie, principes om een ongeval te
  benaderen, evacueren van slachtoffers
 • Benadering van het slachtoffer: De toestand van het slachtoffer bepalen (primair en secundaire balans), zijdelingse veiligheidspositie en het
  omdraaien van het slachtoffer
 • Reanimatietechnieken: De hulpketen, reanimatieprincipes voor volwassenen met en zonder defibrillator (AED), volgens de richtlijnen
  basisreanimatie van de Europese Reanimatieraad

Dag 2

 • Bewustzijnsproblemen: Stuiptrekkingen, hersentrauma’s, hyper- en hypoglycemie (diabetes)
 • Ademhalingsproblemen: Obstructie van de luchtwegen, methodes om de luchtwegen vrij te maken, hyperventilatie, astma
 • Bloedcirculatieproblemen: Shocktoestand, hartproblemen, cardiovasculaire risico’s
 • Bloedingen: verschillende soorten bloedingen, knevels aanleggen om af te binden
 • Trauma’s van het bewegingsapparaat: Verstuikingen, ontwrichtingen, botbreuken en hoofdletsels
 • Huidletsels: Wonden, thermische, chemische en elektrische brandwonden,
 • Vergiftiging: via de ademhaling, inname of huidcontact

 

Dag 3

 • Schriftelijk meerkeuzevraagexamen
 • Praktijkexamen: reanimatie van een volwassene met gebruik van de defibrillator

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

Op het einde van de opleiding krijgt de deelnemer het certificaat van bedrijfseerstehulpverlener wanneer hij geslaagd is voor het theoretische en praktische examen (conform K.B. van 15 december 2010).

Lees meer

Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen IS013 – 12/12/2016 + 13/12/2016

Theorie:

 • Brand
 • Explosie: omschrijving van explosiegebied, bovenste en onderste
  explosiegrenzen, de percentages van deze grenzen, veilig gebied,
  explosiegevaarmeting, signaaloverdracht
 • Zuurstof: invloed van te veel en te weinig zuurstof op mens en apparatuur,
  zuurstofmeting
 • Meetapparatuur, hulpmiddelen als aanzuigbalg, slangmeetstok en elektrische
  pompen
 • Toxische stof, toxische stoffenmeting, vergiftiging
 • Gassen en dampen
 • De inwerking van gassen en dampen van toxische stoffen op het menselijke
  lichaam (via luchtwegen, spijsvertering, wondjes en ogen; chronische en acute
  vergiftiging; verstikking)
 • Definities van grenswaarden (vb. MAC, TLV)
 • Verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen: windsnelheid,
  windrichting, dampdichtheid, temperatuur van het gas en de buitenlucht,
  bronsterkte, tijdsduur van emissie, invloed omgeving (bebouwing)
 • Relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m³
 • Besloten ruimten, meting en betredingsvoorwaarden
 • Explosiegevaarmeting in een besloten ruimte en zuurstofmeting
 • Belang van het tijdstip en frequentie van metingen
 • Kritische plaatsen in een fabriek/installatie waarop tijdens het gasmeten (extra)
  moet worden gelet (oa. dode hoeken, laag- en hooggelegen plaatsen, putten,
  goten, riolen, opslag gevaarlijke stoffen)
 • Kritische fasen bij het gasvrij maken van apparatuur/systemen
 • Omgevingscondities en stoorcomponenten die van invloed zijn op het
  meetresultaat
 • Waarde en interpretatie van een meetresultaat
 • Praktische betekenis van de MAC-waarde

 

Praktijk:

 • Uitvoering van meetopdrachten op modelopstellingen
 • Meetprocedure (inclusief de testprocedure), het meetprincipe (chemische
  reactie, brug van Wheatstone, elektrochemische meetcel (OX,CO,H2S),
  meettijd, elektrochemische cellen (OX), katalytische verbranding en IRwerking
  (EX) ) en de juiste werking van explosiegevaar, zuurstof en combimeters (EXOX-
  TOX) en meetbuisjes
 • Zelfstandig EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen als aanzuigbalg,
  slangmeetstok en elektrische pompen bedienen

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • Minimum 18 jaar oud zijn
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met
  veiligheidshelm, -bril, – schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs
 • Attest van medische geschiktheid

 

Geldigheidsduur van het attest: 3 jaar

Lees meer

Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen IS013 – 08/11/2016 + 09/11/2016

Theorie:

 • Brand
 • Explosie: omschrijving van explosiegebied, bovenste en onderste
  explosiegrenzen, de percentages van deze grenzen, veilig gebied,
  explosiegevaarmeting, signaaloverdracht
 • Zuurstof: invloed van te veel en te weinig zuurstof op mens en apparatuur,
  zuurstofmeting
 • Meetapparatuur, hulpmiddelen als aanzuigbalg, slangmeetstok en elektrische
  pompen
 • Toxische stof, toxische stoffenmeting, vergiftiging
 • Gassen en dampen
 • De inwerking van gassen en dampen van toxische stoffen op het menselijke
  lichaam (via luchtwegen, spijsvertering, wondjes en ogen; chronische en acute
  vergiftiging; verstikking)
 • Definities van grenswaarden (vb. MAC, TLV)
 • Verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen: windsnelheid,
  windrichting, dampdichtheid, temperatuur van het gas en de buitenlucht,
  bronsterkte, tijdsduur van emissie, invloed omgeving (bebouwing)
 • Relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m³
 • Besloten ruimten, meting en betredingsvoorwaarden
 • Explosiegevaarmeting in een besloten ruimte en zuurstofmeting
 • Belang van het tijdstip en frequentie van metingen
 • Kritische plaatsen in een fabriek/installatie waarop tijdens het gasmeten (extra)
  moet worden gelet (oa. dode hoeken, laag- en hooggelegen plaatsen, putten,
  goten, riolen, opslag gevaarlijke stoffen)
 • Kritische fasen bij het gasvrij maken van apparatuur/systemen
 • Omgevingscondities en stoorcomponenten die van invloed zijn op het
  meetresultaat
 • Waarde en interpretatie van een meetresultaat
 • Praktische betekenis van de MAC-waarde

 

Praktijk:

 • Uitvoering van meetopdrachten op modelopstellingen
 • Meetprocedure (inclusief de testprocedure), het meetprincipe (chemische
  reactie, brug van Wheatstone, elektrochemische meetcel (OX,CO,H2S),
  meettijd, elektrochemische cellen (OX), katalytische verbranding en IRwerking
  (EX) ) en de juiste werking van explosiegevaar, zuurstof en combimeters (EXOX-
  TOX) en meetbuisjes
 • Zelfstandig EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen als aanzuigbalg,
  slangmeetstok en elektrische pompen bedienen

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • Minimum 18 jaar oud zijn
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met
  veiligheidshelm, -bril, – schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs
 • Attest van medische geschiktheid

 

Geldigheidsduur van het attest: 3 jaar

Lees meer