Over Airport Academy

 

De Airport Academy richt zich tot alle spelers op de luchthaven (werkzoekenden, werknemers en bedrijven)  met het oog op de ontwikkeling van competenties en vaardigheden.

Ze  faciliteert specifieke ontwikkelingstrajecten en opleidingen, gericht op luchthavengebonden beroepen en aanverwante activiteiten.

Het AeroPortal – trainingplaform biedt luchthavengerelateerde bedrijven een forum om opleidingen voor werknemers zo efficiënt mogelijk te organiseren en nieuwe initiatieven samen te ontwikkelen.

Door netwerking en een centraal platform willen we de versnippering van het trainingaanbod in de luchthavenregio tegengaan en de inhoud van de trainingen nog beter afstemmen op de huidige en toekomstige noden.

Airport Academy is ingebed in het Brussels Airport House (www.brusselsairporthouse.be) dat mensen en middelen samenbrengt om een integrale dienstverlening en informatiepunt te bieden over werken, opleiding en mobiliteit op Brussels Airport